Home  About us  Projects  Services  Partners  Employment  Contact us
   
News & Events
 
 
 ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ

GIẢI PHÁP MẠNG

 

BMS & PMS

THANG MÁY

GIẢI PHÁP KHÁC

    Website link

VO PHAN LE COMPANY LIMITED
Office: No. 86, Bau Cat 5 St., Ward 14, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City. 
Phone: 08- 62963819 - 2804 / Fax: 08-38493817 
Branch: 191B1 Dong Khoi, Phu Khuong Ward, Ben Tre City, Ben Tre Province.
Phone: 075-3554379 / Fax: 075-3554388
Email: binhlt@vpl.com.vn
Website: www.vpl.com.vn

Visitors: 903
Onlines: 3
Designed by Viet Net Nam
Copyright © 2011 vpl.com.vn. All rights Reserved.