Trang chủ  Giới thiệu Dự án  Dịch vụ  Đối tác  Tuyển dụng  Liên hệ
   
 
Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

Các đề tài, dự án thuộc Chương trình thực hiện đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ cho 10.000 lượt đối tượng chuyển giao công nghệ

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 có kinh phí dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng.

Mục tiêu của Chương trình là nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, giải pháp khoa học và công nghệ xây dựng nông thôn mới để áp dụng cho Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Xây dựng một số mô hình nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, từ đó đánh giá hiệu quả để tổ chức nhân rộng trên phạm vi cả nước trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, phấn đấu 70% đề tài, dự án thuộc Chương trình có kết quả được công bố trên các tạp chí khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài; 10% đề tài, dự án thuộc Chương trình được đăng ký bảo hộ sử hữu trí tuệ.

Các đề tài, dự án thuộc Chương trình thực hiện đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ cho 10.000 lượt đối tượng chuyển giao công nghệ và nhận chuyển giao công nghệ ở nông thôn.
Xây dựng mô hình trình diễn về nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng khoa học và công nghệ

Một trong các nội dung của Chương trình là nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới, bao gồm: Cơ chế, chính sách tích tụ đất sản xuất nông nghiệp; cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ cho nông nghiệp; cơ chế chính sách phát triển nông thôn mới bền vững; cơ chế chính sách huy động các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ để xây dựng nông thôn mới, bao gồm: các giải pháp quy hoạch, kiến trúc, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường cảnh quan nông thôn mới; các giải pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế, xã hội nông thôn;..

Đồng thời, xây dựng một số mô hình trình diễn về nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng các thành tựu, giải pháp về khoa học và công nghệ, bao gồm: Mô hình tổ chức xã hội nông thôn mới; mô hình quy hoạch, kiến trúc nông thôn; mô hình nông nghiệp xanh; mô hình bảo quản, chế biến nông sản và tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa...

Đến nay cả 63 tỉnh, thành phố đều đã hoàn thành việc đánh giá sơ bộ thực trạng nông thôn mới theo 19 tiêu chí. Kết quả là đã có 1,2% số xã đạt 15 - 16 tiêu chí; 3,3% số xã đạt từ 11 - 14 tiêu chí; 13% số xã đạt từ 7 - 10 tiêu chí; 82,5% số xã đạt dưới 7 tiêu chí.

Sau khi thực hiện việc rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn, đến nay mới có khoảng 45% số xã đang tiến hành lập đề án xây dựng nông thôn mới, trong đó có 700 xã (chiếm 7,6%) đã phê duyệt xong. Tất cả các tỉnh/thành phố đã hoàn thành công tác điều tra, trong đó 35 tỉnh đã tổng hợp nhu cầu học nghề, danh mục nghề đào tạo.

Trong năm 2011, cả nước đã đào tạo nghề cho trên 350.000 lao động nông thôn (trong đó 48,6% học các nghề nông nghiệp; 51,4% học các nghề phi nông nghiệp), tỷ lệ có việc làm sau học nghề đạt khoảng 70%.


Các tin khác:
 
 
 
 ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ

GIẢI PHÁP MẠNG

 

BMS & PMS

THANG MÁY

GIẢI PHÁP KHÁC

    Liên kết website

CÔNG TY TNHH VÕ PHAN LÊ
Trụ sở: 86 Bàu Cát 5, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. HCM
Điện thoại: 08- 62963819 - 2804  /  Fax: 08-38493817
Chi nhánh: Số 1, Ấp An Hòa, Xã An Hiệp, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075-3866778  /  Fax: 075-3866779
Email: binhlt@vpl.com.vn
Website: www.vpl.com.vn

Số người truy cập: 126690
Đang online: 2
Designed by Viet Net Nam
Copyright © 2011 vpl.com.vn. All rights Reserved.